Children's cycling is experiencing a boom

08.06.2022

Which is good news. Opportunities are expanding, equipment and education are improving. And the children's bikes themselves are also improving. Parents are offered a wide range of opportunities, and above all, the interest of the children themselves is growing. Geometry + weight In addition to the geometry and shape of the frame, weight is the most important aspect of a children's bike, even for parents who load it into a car or carry it to the floor of the house. If a 16-pound child rides a thirteen-kilo wheel, it costs him an effort as if an eighty-pound man rode a seventy-kilo bike. "That's why we produce so-called superlights, we got 5.3 kilograms in the 16-inch bike," points out Roman Blažek. HEAVY WHEEL KILLER'S INTEREST IN CYCLING HIGH WEIGHT NEGATIVELY AFFECTS THE ENTIRE SEAT BIOMECHANICS. HEAVY BIKE = CHILD'S OVERLOAD ON A BIKE AND ANY INTEREST Design While parents look at the features when purchasing a bike, children are primarily interested in appearance. For a designer, a children's bike is a challenge. “From my experience, I can say that from size 20 onwards, children are more mature than before and do not want any pictures and figures, they rather want a sporty design, similar to that of their parents; For example, a combination of white and orange is popular among older girls, but it is difficult to talk about any trends. Children are relentless critics, they don't walk around hot mush like adults and they say it when they don't like something, "says Roman Blažek.

ShareChildren's cycling is experiencing a boom

Což je dobrá zpráva. Rozšiřují se možnosti, zlepšuje se výbava i osvěta. A zdokonalují se rovněž samotná dětská kola. Rodičům se nabízejí široké možnosti, a především roste zájem samotných dětí.

 Geometrie + hmotnost

Vedle geometrie a tvaru rámu je hmotnost nejpodstatnějším aspektem dětského kola a to i pro rodiče, kteří jej nakládají do auta či nosí do patra domu. Pokud jede šestnáctikilové dítě na třináctikilovém kole, stojí ho to podobné úsilí, jako by jel osmdesátikilový člověk na sedmdesátikilovém bicyklu. „Vyrábíme proto tzv. superlighty, u šestnáctipalcového kola jsme se dostali na 5,3 kilogramů,“ upozorňuje Roman Blažek.

 TĚŽKÉ KOLO ZABIJÁK ZÁJMU DÍTĚ O CYKLISTIKU

VYSOKÁ  HMOTNOST NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE BIOMECHANIKU CELÉHO POSEDU.

TĚŽKÝ BIKE = PŘETÍŽENÍ DÍTĚTE NA KOLE I PŘÍPADNÝ NEZÁJEM

 Design

Zatímco při pořizování kola rodiče hledí na vlastnosti, děti zajímá především vzhled. Pro designéra je dětské kolo výzva. „Ze své zkušenosti mohu říci, že od velikostí 20 už jsou děti dospělejší než dříve a nechtějí žádné obrázky a postavičky, žádají spíše sportovní design, podobný tomu, jaký mají rodiče; u starších slečen je například oblíbená kombinace bílé a oranžové, ale jen těžko lze mluvit o nějakých trendech. 

Děti jsou neúprosní kritici, nechodí kolem horké kaše jako dospělí a naplno řeknou, když se jim něco nelíbí,“ říká Roman Blažek.

Did you like this article? Share it...Cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Your cookies settings

Here you can enable cookies according to your own preferences.You can change those settings any time in the future by clicking 'Cookie settings' link in our website's footer.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.