Do you also like stories with interesting endings?

22.08.2022

DR SPORTS From idea to implementation "The idea for the creation of our company arose from a long-term friendship and the idea of ​​what more to do for people who go to the mountains for experiences. My friend David Richter has a guesthouse in Černý Dol (Krkonoše) where he runs his business. It provides services in the field of tourism, has a rental shop with complete winter equipment, skis, snowboards, ski lifts, cross-country skis, in short, everything," says Přemek Davídek. Přemek and David are the founders of DR SPORT. Right timing At the moment when e-bikes started to appear on the market in the Czech Republic, it occurred to him that this was great and that even less skilled hobby athletes would have the opportunity to ride the hilly terrain of the Krkonoše Mountains. What are we talking about, the Krkonoše Mountains, they are really up and down, and going down a few such hills requires some training. "Well, to make a long story short, we started with an e-bike rental business. We were among the first to offer electric bicycles for children. Some argue that children shouldn't ride e-bikes, that it's spoiling, but here it's more about the momentary experience in the mountains, in those extreme hills. The idea that parents are riding uphill on an electric bike and their 12-year-old daughter is riding next to them on a bike is absurd," adds Přemek. Road to Beany Some time passed and Přemek and David decided to sell electric bikes and bikes. At that time in Vrchlabí, we ran into Roman Blažek, the owner of the Beany brand, who, like them, was at the beginning. "We were excited about his idea and products for children's sports. The idea that the bikes will be light, easy to handle and therefore safe, skis and snowboards, have a wooden core, all with a super innovative design that children like, it was simply an obvious choice. We immediately established cooperation," says David. We try to order goods from Beana in such a way that we can present a complete collection to people in Prague. It is the so-called Beany Point. Unfortunately now, thanks to Covid and production issues, it's not quite working out. We believe, however, that in time everything will balance out a bit. DR SPORT currently We are now at the stage where we have two branches, one in Prague, the other in the Giant Mountains. Here in Prague, we are constantly and gradually expanding. We build everything ourselves, step by step, from our own resources, no rich investor stands behind us. We are lucky to have recruited skilled bike service guys to the team. That is the basis, sell the bike and then take good care of it to the customer. We also offer the option of test bikes and e-bikes so that customers can see how the bike fits them. We try to do our own delivery around Prague, when we bring the bike to the customer 100% assembled, we introduce him to the operator. This is especially important for e-bikes, and customers appreciate this individual approach. We wish you many wonderful experiences in the saddle of a bicycle. Good luck, for the DR Sport team, Přemysl Davídek.

ShareDo you also like stories with interesting endings?

DR SPORT

Od nápadu k realizaci

„Nápad na vznik naší firmy vznikl z dlouhodobého přátelství a myšlenky co víc udělat pro lidi, kteří jezdí na hory za zážitky. Já mám v Černém Dole (v Krkonoších) penzion. David zde dlouhodobě podniká a poskytuje služby v oblasti turistického ruchu, má půjčovnu s kompletním zimním vybavením, lyže, snowboardy, skialpy, běžky, zkrátka vše,“ říká Přemek Davídek. Přemek a David jsou zakladatelé DR SPORTU.

Správné načasování

V momentě, kdy se v Čechách na trhu začaly objevovat elektrokola napadlo je, že to je skvělé a že tak budou mít možnost kopcovitý terén Krkonoš projezdit i méně zdatní hobby sportovci. Co si budeme povídat, Krkonoše, jsou fakt nahoru a dolu a sjezdit pár takových kopců už určitý trénink vyžaduje.

„No abych to zkrátil, začali jsme s půjčovnou elektrokol. Mezi prvními jsme nabízeli i elektrokola pro děti. Někdo sice namítá, že děti by na elektrokolech jezdit neměly, že je to rozmazlování, ale tady jde spíše o ten momentální zážitek v horách, v těch extrémních kopcích. Představa, že rodiče jedou do kopce na elektrokole a vedle šlape 12letá dcerka na biku je nesmyslná,“ dodává Přemek.

Cesta k Beany

Uběhl nějaký čas a Přemek s Davidem se rozhodli elektrokola a kola začali prodávat. V tu dobu ve Vrchlabí jsme narazili na Romana Blažka, majitele značky Beany, který byl stejně jako oni na začátku.

„My jsme byli z jeho myšlenky a výrobků pro sportování dětí nadšení. Ta idea, že kola budou lehká, dobře ovladatelná a tím bezpečná, lyže a snowboardy, mají dřevěné jádro, vše se super neotřelým designem, který se dětem líbí, to prostě byla jasná volba.  Ihned jsme navázali spolupráci,“ říká David. Zboží od Beany se snažíme objednávat tak, abychom mohli lidem v Praze odprezentovat stále ucelenou kolekci. Jde o tzv. Beany Point. Bohužel teď, díky Covidu a problémy s výrobou, se to úplně nedaří. Věříme ale, že se to časem zase trochu vše srovná.

 

DR SPORT aktuálně

Nyní jsme ve stádiu, že máme dvě pobočky, jednu v Praze, druhou v Krkonoších. Tu v Praze stále a postupně rozšiřujeme. Vše budujeme sami, postupně, z našich zdrojů, nestojí za námi žádný bohatý investor. Máme štěstí, že jsme do teamu nabrali šikovné kluky na servis kol. To je základ, prodat kolo a pak se o něj zákazníkovi dobře postarat. Nabízíme i možnost testovacích kol a elektrokol, aby si zákazníci vyzkoušeli, jak jim kolo sedí. Po Praze se snažíme dělat vlastní rozvoz, kdy kolo zákazníkovi přivezeme stoprocentně sestavené, seznámíme ho s obsluhou. Zejména u elektrokol je to důležité a zákazníci tento individuální přístup oceňují.

Přejeme mnoho krásných prožitků v sedle kola. Ať vám to šlape, za team DR Sport, Přemysl Davídek.

 

Did you like this article? Share it...Cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Your cookies settings

Here you can enable cookies according to your own preferences.You can change those settings any time in the future by clicking 'Cookie settings' link in our website's footer.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.